BİYOELEKTRONİK

Ulusal Marker Kontrol Cihazı

ULUSAL~1-1

BİLGEM UEKAE Biyoelektronik Sistemler Bölümünde geliştirilen cihaz ile hedeflenen; vergisi ödenmiş akaryakıtları tespit eden cihazların geliştirilmesi, akaryakıtlara katılan kimyasal işaretleyici taklitlerinin belirlenmesi ve ulusal marker takip sisteminin sürekli işletilmesidir. Cihaz ile kayıt dışı üretim ve kaçakçılıkla elde edilen akaryakıtların petrol piyasasında dağıtılmasını önlemek ve akaryakıt pazarının maksimum denetimini sağlamak suretiyle vergi gelirlerini artırmak hedeflenmiştir. Cihaz bu beklenti ve hedefleri yurt çapında tam olarak karşılamış, cihaz sayesinde ülkedeki akaryakıt kaçakçılığı önemli oranda azaltılmış ve vergi sistemine dâhil edilmiş olan bu akaryakıt ile ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır.

              Gerçekleşen Faaliyetler

 • Yeni nesil marker cihazları mekanik, elektronik ve yazılım geliştirilme çalışmaları
 • Marker XP+ cihazlarının üretimi ve kalibrasyonu
 • Sahadaki XP cihazlarının XP+ ile değiştirilmesi
 • Merkezî sunucu sisteminin kurulumu
 • İnteraktif uygulama geliştirme çalışmaları

              Sürekli Faaliyetler

 • Rutin cihaz kalibrasyonları ve bakım-onarım faaliyetleri
 • Denetçi eğitimleri
 • Cihaz ve merkezî yazılımlarda güncellemeler
 • Merkezî sunucu sisteminin izlenmesi, bakım-onarım faaliyetleri
 • Cihazlara Tamper Switch konulması
 • İnteraktif uygulama geliştirme çalışmaları
 • Algoritma üzerinde Ar-Ge faaliyetleri

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.