BİYOELEKTRONİK

DUHAN BETA Biyoerosol Algılama Sistemi

DUHAN Beta dekupe

Havada insan sağlığına tehlike arz eden biyoaerosollerin varlığını tespit etmeye yönelik olarak yürütülen çalışmaların masaüstü gösterimi olarak tasarlanan Beta versiyon prototipidir.

Cihaz hem kendi ekranı üzerinden hem de bağlı olduğu bilgisayar arayüzü aracılığıyla;

 • Havadaki aerosolleri algılama,
 • Biyolojik olup olmadığına karar verme,
 • Konsantrasyon-büyüklük dağılımını çıkarma,
 • Alarm üretme,
 • İleri tetkikler için örnek biriktirme,

özelliklerine sahip olarak tasarlanmıştır. Bu sayede cihaz hem bulunduğu ortamdaki aerosol varlığı hakkında bilgi verme hem de belirlenen eşik değerini geçen canlılık özelliğine sahip aerosol (biyoaerosol) varlığını alarm ile duyurabilme özelliğine sahiptir.

Son yıllarda genetiği değiştirilerek hastalık yapıcı etkisi artırılmış, tespiti zorlaştırılmış ve yönlendirilmiş mikroorganizmaların geliştirilebilme ihtimali kitle imha silahı olarak biyolojik silah tehlikesini büyütmektedir. Bu bağlamda 2022 yılında TÜBİTAK BİLGEM’de Biyoaerosol Algılama Sistemi geliştirilmesi amacıyla bir proje başlatılmıştır.

2022 yılı sonunda hedeflendiği şekilde son aşamaya getirilen masa üstü düzeneği bir laboratuvar prototipi şeklinde geliştirilmiştir. DUHAN Beta adı verilen bu cihaz ile ortam havasının sürekli kontrol edilmesi ve havadaki aerosol miktarının belirlenen eşik değerlerini aşması ile alarm oluşturulması hedefine başarıyla ulaşılmıştır.

Proje kapsamında 0,5-10 mikron çapındaki aerosollerin optik tabanlı sistem ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen cihaz içerisindeki sisteme pompalar yoluyla aktarılan ortam havasının içerisindeki partiküller lazer ile uyarılarak ölçümlenmektedir. Havadaki tehdit partiküllerinin boyut ve miktarının belirli bir eşik değerini geçmesi ile cihaz alarm durumuna geçmekte ve tespit edilen partiküllerin biyolojik olup olmadığı (biyoaerosol) anlaşılmaktadır. Biyolojik olması durumunda tehdit partiküller filtre içerisine yoğunlaştırılarak saklanabilecektir. Geliştirilen DUHAN Beta sürümü cihaz biyolojik malzemenin varlığı/yokluğuna karar vermektedir.

Proje’de yürütülen çalışmalar aynı zamanda SSB’nin KBRN ve diğer alanlardaki ihtiyaçlarına yönelik cihazlara altyapı oluşturmaktadır. Belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda cihazın insanlı ve insansız olarak kara, hava ve denizdeki araçlara entegrasyonu sağlanabileceği gibi örneğin yerinde tespit, numune alma, önemli kurumların ve toplu alanların izlenmesi, yapay zeka destekli sürekli izleme, VIP personel korunması, online veri aktarımı gibi farklı amaçlara yönelik özelleştirmeler de yapılabilecektir.

              Beta Versiyon Sistem Özellikleri:

 • Parçacık büyüklüğü10.3-5 µm
 • Kanal sayısı: 14 (ayarlanabilir)
 • Maksimum konsantrasyon: 24.000 cm-3
 • Lazer dalgaboyu: 405 nm
 • Algılama açısı: 90°
 • Örnek akış hızı: 0.25-1 LPM (ayarlanabilir)
 • Kılavuz akış hızı: 0.25-5 LPM (ayarlanabilir)
 • Ağırlık222 kg
 • Boyutlar233 cm (H) × 48 cm (D) × 43 cm (G)
 • Güç2220 VAC, 50/60 Hz, 90 W

              Özgünleştirilebilir/Eklenebilir Özellikler

 • Haberleşme: USB / Ethernet / GSM
 • Cihaz kontrolü: Ekran / Grafik arayüzü / Terminal
 • Alarm çıkışı: Görsel / Logic / Sesli
 • Diğer: Örnek biriktirme, yetkilendirme, kayıt, GPS
 1.  Beta versiyondaki parçacık büyüklüğüdür. Talebe bağlı olarak daha geniş aralıklar çalışılabilir.
 2.  Beta versiyondaki değerlerdir, % 50 oranında iyileşebilir.

 

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.