BİYOELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI

BİLGEM bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM UEKAE bünyesinde ise elektronik, optoelektronik, yazılım, fizik, kimya ve mekanik tasarım uzmanlıkları bir araya getirilerek;

 • Sağlık
 • Akaryakıt Denetimi
 • KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer)
 • Biyoteknoloji
 • Çevre Güvenliği
 • Gıda Güvenliği
 • Doküman İnceleme

alanlarında uygulamaları olan elektrokimyasal ve optik tabanlı tespit cihazları ve denetim sistemleri geliştirilmekte ve ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla “Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı” kurulmuş ve tanı-teşhis-analiz tabanlı AR-GE çalışmalarına başlanmıştır. 

 

BİYOELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI

BİLGEM bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM UEKAE bünyesinde ise elektronik, optoelektronik, yazılım, fizik, kimya ve mekanik tasarım uzmanlıkları bir araya getirilerek;

 • Sağlık
 • Akaryakıt Denetimi
 • KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer)
 • Biyoteknoloji
 • Çevre Güvenliği
 • Gıda Güvenliği
 • Doküman İnceleme

alanlarında uygulamaları olan elektrokimyasal ve optik tabanlı tespit cihazları ve denetim sistemleri geliştirilmekte ve ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla “Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı” kurulmuş ve tanı-teşhis-analiz tabanlı AR-GE çalışmalarına başlanmıştır. 

 
MOLEKÜL-ELEKTRİK.31-b

LABORATUVARIN ARAŞTIRMA KABİLİYETLERİ

BİYOELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI

Optik tabanlı tanı tespit cihaz tasarımı,

Farklı uygulamalar için (Oksijen, pH, iletkenlik vs.) çevresel sensörlerin geliştirilmesi,

Kimyasal sensör tabanlı tespit ve teşhis sinyallerinin analizi,

KBRN tehditlerine karşı biyo-savunma alanında kullanılmak üzere optik tabanlı anlık ölçümler için cihazlar geliştirilmesi,

FORENSIC teknolojileri alanında farklı uygulamalar için cihaz geliştirme,

Veritabanı, merkezi izleme ve erken uyarı sistemleri kurulumu ve işletmesi

Beyin

Bu çalışmalar elektronik komponent tasarım ve üretiminden, biyolojik test geliştirilmesine kadar birbirinden farklı pek çok alanda disiplinerarası bir tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle tüm bu farklı disiplinlerden uzmanların görev aldığı; proje yönetimi metodolojisine bağlı, kalite yönetim süreç ve esaslarını temel alan proje ekipleri kurulmuş, aynı zamanda bu çalışmaların en etkin şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak laboratuvar altyapısı oluşturulmuştur. Bu altyapı sayesinde yenilikçi ve çığır açıcı yeni nesil tanı cihaz ve denetim sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan cihazların ülkemizde faaliyet gösteren yetkin firmalar aracılığı ile seri üretimlerinin yapılarak tıbbi tanı, gıda ve çevre güvenliği, adli bilişim, KBRN, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok farklı alanda yapılacak ölçümlerde ülke içinde ve dünya çapında yaygın olarak kullanılması hedeflenmektedir.

BİYOELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI

Çalışma Alanları
2-ELEKTRİK İKON

Elektronik komponent tasarım ve üretimi

3-MEKANİK

Mekanik ve mikrofluidik tasarım ve üretim

4-CİHAZ

Cihaz kontrol, veri toplama ve analiz yazılımları

5-BİOAERE

Biyoaerosol algılama sistem tasarımı ve geliştirme

6-ÖLÇÜM

Ölçüm elektroniği teknolojileri tasarım ve geliştirme

7-OPTO ELEK

Opto-elektronik teknolojileri tasarım ve geliştirme

8-DÖKÜMAN

Doküman inceleme sistemleri tasarım ve geliştirme

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA

BİYOELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI

ELEKTRONİK

BİLGİSAYAR

MATEMATİK

FİZİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYA

BİYOELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI

HABERLER / DUYURULAR

ŞUBAT, 2022

Yeni Nesil Doküman İnceleme Cihazı FORDEX üretim firması VERİSİS A.Ş.’ye teslim edildi.

TÜBİTAK BİLGEM laboratuvarında üretilen ilk cihaz olma özelliğini taşıyan bu cihazın daha önceki versiyonu olan FORENSIC XP’de yine 2004 yılında TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiş ve 10’dan fazla ülkeye ihracatı yapılmıştı. FORENSIC XP cihazının daha üstün özelliklerle donatılarak geliştirilmiş versiyonu olan FORDEX cihazı Türkiye’de VERİSİS A.Ş. tarafından üretilerek yurt içi ve yurt dışı piyasaya sunulacak.

ŞUBAT, 2022

OCAK, 2022

Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazının seri üretim altyapı çalışmalarına başlandı.

TÜBİTAK BİLGEM Biyoelektronik Sistemler Bölümü tarafından verilen eğitimler ve üretim dokümanları doğrultusunda teknoloji transfer süreci tamamlanan cihazın AYMED Medikal A.Ş. tarafından 2022 yılı içerisinde seri üertim ve satış faaliyetlerine başlanması bekleniyor. Böylelikle sarılık ölçüm cihazlarının temini konusundaki yurt dışına bağımlılığımız son bulmuş olacak.

OCAK, 2022

OCAK, 2022

FORDEX Cihazı’nın üretim dokümanları VERİSİS A.Ş.’ye teslim edildi.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilerek üretilen Yeni Nesil Doküman İnceleme Cihazı’nın teknoloji üretim dokümanları transferi kapsamında VERİSİS A.Ş.’ye teslim edildi. Böylelikle cihazın seri üretimine VERİSİS A.Ş. tarafından başlanabilecek.

OCAK, 2022

KASIM, 2021

Çözünmüş Oksijen Probu’nun iş paketlerini kapsayan üretim dokümanları TÜBİTAK MAM’a teslim edildi.

Çözünmüş Oksijen Probu teknoloji transferi kapsamında TÜBİTAK BİLGEM iş paketlerini kapsayan üretim dokümanları üretim firması ile TÜBİTAK MAM arasında yapılan proje sözleşmesi gereğince TÜBİTAK MAM’a teslim edildi. Biyoelektronik Sistemler Bölümü tarafından geliştirilen çözünmüş oksijen probu ve kontrolcüsü atıksularda bulunan çözünmüş oksijen miktarının ölçümünde kullanılmaktadır. Cihaz sadece atık su tesisleri değil, deniz ürünleri (balık, karides, vs.) üretim çiftlikleri, göller, nehirler ve derelerin çözünmüş oksijen yönünden online takip için de kullanılacaktır. Geliştirilen cihaz sayesinde bu alandaki yurt dışına bağımlılığımız da son bulmuş olacak.

KASIM, 2021

KASIM, 2021

TÜBİTAK BİLGEM ile TÜBİTAK MAM arasında Temel Çalışma İlkeleri Mutabakatı imzalandı.

Çevresel Ölçüm Sistemlerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapılması amacıyla TÜBİTAK BİLGEM ile TÜBİTAK MAM arasında Temel Çalışma İlkeleri Mutabakatı imzalandı. Bu sayede çözünmüş oksijen probu, pH metre, iletkenlik ölçüm probu gibi çevresel ölçüm sensör ve problarının geliştirilmesi konularında her iki kurum arasında Ar-Ge işbirliği yapılabilecek.

KASIM, 2021

HAZİRAN, 2020

FORDEX Cihazı için ulusal patent başvurusu yapıldı.

FORDEX Cihazı için ulusal patent başvurusu yapıldı.

HAZİRAN, 2020

HAZİRAN, 2020

UMKC Proje çalışanlarına başarı sertifikaları verildi.

Yeni nesil Ulusal Marker Kontrol cihazlarının tüm yurttaki akaryakıt istasyonlarına dağıtım, değişim ve eğitim faaliyetlerinin başarı ile tamamlanması nedeniyle Enstitü tarafından yapılan törenle proje çalışanlarına başarı sertifikaları verildi. Ulusal Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi, 2007 yılından beri kayıt dışı üretim ve kaçakçılıkla elde edilen akaryakıtların petrol piyasasında dağıtılmasını önlemek, yakıt pazarının mümkün olan en üst seviyede denetimini sağlamak ve vergi gelirlerini artırmak için TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilip üretilmektedir. 2007 yılından itibaren Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birimlerince; rafinerilerde, akaryakıt istasyonlarında, taşıma tankerlerinde, depolama sahalarında yapılan denetimlerde kaçak akaryakıt tespitinde kullanılmaktadır.

HAZİRAN, 2020

MAYIS, 2020

Ambu-Bag Tabanlı Ventilatör cihazı geliştirildi.

Pandemi koşullarının oluşturduğu ihtiyaç nedeniyle başlatılan çalışmalar sonucunda geliştirilen cihazın prototip üretimi gerçekleştirildi.

MAYIS, 2020

İŞ BİRLİKLERİMİZ

BİYOELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARLARI

Scroll to Top