Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı

BİLGEM bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM UEKAE bünyesinde ise elektronik, optoelektronik, yazılım, fizik, kimya ve mekanik tasarım uzmanlıkları bir araya getirilerek;

 • Sağlık
 • Akaryakıt Denetimi
 • KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer)
 • Biyoteknoloji
 • Çevre Güvenliği
 • Gıda Güvenliği
 • Doküman İnceleme

alanlarında uygulamaları olan elektrokimyasal ve optik tabanlı tespit cihazları ve denetim sistemleri geliştirilmekte ve ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla “Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı” kurulmuş ve tanı-teşhis-analiz tabanlı AR-GE çalışmalarına başlanmıştır.

 

AB Proje Arayışı Tanıtım Dosyası-1

Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı

BİLGEM bir TÜBİTAK araştırma merkezi olarak, yazılım teknolojileri, veri güvenliği, optik ve (mikro)elektronik alanlarında ileri teknoloji araştırma ve ürün geliştirmede kendisini kanıtlamış bir kurumdur. BİLGEM UEKAE bünyesinde ise elektronik, optoelektronik, yazılım, fizik, kimya ve mekanik tasarım uzmanlıkları bir araya getirilerek;
 • Sağlık
 • Akaryakıt Denetimi
 • KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer)
 • Biyoteknoloji
 • Çevre Güvenliği
 • Gıda Güvenliği
 • Doküman İnceleme
alanlarında uygulamaları olan elektrokimyasal ve optik tabanlı tespit cihazları ve denetim sistemleri geliştirilmekte ve ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla “Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı” kurulmuş ve tanı-teşhis-analiz tabanlı AR-GE çalışmalarına başlanmıştır.
MOLEKÜL-ELEKTRİK.31-b

Laboratuvarın Araştırma Kabiliyetleri

Optik tabanlı tanı tespit cihaz tasarımı,

Farklı uygulamalar için (Oksijen, pH, iletkenlik vs.) çevresel sensörlerin geliştirilmesi,

Kimyasal sensör tabanlı tespit ve teşhis sinyallerinin analizi,

KBRN tehditlerine karşı biyo-savunma alanında kullanılmak üzere optik tabanlı anlık ölçümler için cihazlar geliştirilmesi,

FORENSIC teknolojileri alanında farklı uygulamalar için cihaz geliştirme,

Veritabanı, merkezi izleme ve erken uyarı sistemleri kurulumu ve işletmesi

Beyin

Bu çalışmalar elektronik komponent tasarım ve üretiminden, biyolojik test geliştirilmesine kadar birbirinden farklı pek çok alanda disiplinerarası bir tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle tüm bu farklı disiplinlerden uzmanların görev aldığı; proje yönetimi metodolojisine bağlı, kalite yönetim süreç ve esaslarını temel alan proje ekipleri kurulmuş, aynı zamanda bu çalışmaların en etkin şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak laboratuvar altyapısı oluşturulmuştur. Bu altyapı sayesinde yenilikçi ve çığır açıcı yeni nesil tanı cihaz ve denetim sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler kapsamında geliştirilen taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan cihazların ülkemizde faaliyet gösteren yetkin firmalar aracılığı ile seri üretimlerinin yapılarak tıbbi tanı, gıda ve çevre güvenliği, adli bilişim, KBRN, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok farklı alanda yapılacak ölçümlerde ülke içinde ve dünya çapında yaygın olarak kullanılması hedeflenmektedir.

Biyoelektronik Sistemler Laboratuvarı

Çalışma Alanları
2-ELEKTRİK İKON

Elektronik komponent tasarım ve üretimi

3-MEKANİK

Mekanik ve mikrofluidik tasarım ve üretim

4-CİHAZ

Cihaz kontrol, veri toplama ve analiz yazılımları

5-BİOAERE

Biyoaerosol algılama sistem tasarımı ve geliştirme

6-ÖLÇÜM

Ölçüm elektroniği teknolojileri tasarım ve geliştirme

7-OPTO ELEK

Opto-elektronik teknolojileri tasarım ve geliştirme

8-DÖKÜMAN

Doküman inceleme sistemleri tasarım ve geliştirme

Disiplinlerarası Çalışma

Elektronik

Bilgisayar

Matematik

Fizik

Moleküler Biyoloji

Makina Mühendisliği

Kimya

İş Birliklerimiz

Scroll to Top