Firma Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi

Firma Marker Kontrol Cihazı

Projenin amacı, akaryakıt firmalarının satmakta oldukları akaryakıtları tanıyabilmeleri ve hizmet kalitelerini artırabilmeleri adına firmanın dağıtımını yaptığı benzin ve motorin türleri için tamamen yerli imkanlarla özel olarak laboratuvarda geliştirilen firma işaretçisini (marker) kontrol eden cihazların, yazılımların ve bu cihazlardan elden edilen ölçüm sonuçlarının merkezi bir ortama aktarılarak firma yetkililerince online olarak takibini yapacak sistemin geliştirilmesidir.

Proje kapsamında; bir akaryakıt firması için üretilen Firma Marker Ölçüm Cihazlarının bakım-onarım ve kalibrasyon işlemleri, talep durumunda yeni cihazların üretimi, sunucu bakım-onarım ve yönetimi, yazılım geliştirme, saha uygulamaları ve ölçüm kalitesini artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmıştır.

Firma Marker Ölçüm Sistemi projesi ile öncelikli olarak, üretilen ölçüm cihazlarının yüksek doğrulukta çalışabilmesi için firmanın farklı ülkelerden ithal edip sattığı farklı farklı kimyasal içerik ve matris yapısına sahip olan her türlü akaryakıtın her zaman aynı firma işaretçi (marker) değerini ölçebilmesi, mevsimsel sıcaklık değişimleri ve akaryakıt katkı değişimlerinde bile doğru değerin okunması ve cihazın doğru ve düzgün şekilde çalışması, 6 aylık periyotlarda cihaz kalibrasyonlarının yapılması, online takip sisteminin sürekli çalışır durumda olması, sürekli saha takibi ile akaryakıt kalitesinin izlenmesi, olası cihaz arızalarının giderilmesi ve daha yüksek doğruluk için Ar-Ge yapılması hedeflenmiştir.

Cihaz OPET firması tarafından istasyonlarında kullandığı akaryakıtlarının takibi için kullanılmıştır.

Scroll to Top