FORDEX - Yeni Nesil Doküman İnceleme Sistemi

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE Biyoelektronik Sistemler bölümünde geliştirilen Yeni Nesil Doküman İnceleme Cihazı (FORDEX), adli amaçlar için belge incelemesi yapan uzmanların olanaklarını artırmak amacıyla geliştirilen donanım ve yazılım modüllerinden oluşan bir sistemdir. İncelenen belgenin aslına uygunluğunu doğrulayan veya yalanlayan çeşitli özelliklerin görsel olarak video kamera, aydınlatma kaynakları, optik araçlar ve yazılım kullanılarak belirlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Fiziksel olarak ölçülebilen optik spektroskopi parametrelerine dayanan ölçüm yöntemini kullanan FORDEX cihazı, ışıma şiddeti tabanlı 3D (3 boyutlu) gösterim yazılımı ile belgelerin ve el yazılarının orijinalliklerinin incelenmesinde yepyeni tahribatsız yöntem ortaya koymaktadır.

FORDEX, hiper-spektrum tekniğini kullanarak, görüntü ve spektrum bilgisini aynı zamanda elde ederek, görüntü üzerindeki her hangi bir noktadaki yansıma, geçirgenlik ya da floresans spektrumunun detaylarını gösterebilmektedir. Cihazda hiper-spektrum yöntemini kullanan güçlü opto-elektronik elemanlar yepyeni bir dizayn ile bir araya getirilerek mikroskobik yapılardaki küçük farklılıkların dahi yakalanması sağlanmaktadır.

Cihazın üretim, satış ve pazarlama süreci VERİSİS A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Scroll to Top