Ulusal Marker Kontrol Cihazı

Ulusal Marker Kontrol Cihazı

BİLGEM UEKAE Biyoelektronik Sistemler bölümünde geliştirilen cihaz ile hedeflenen, vergisi ödenmiş akaryakıtları tespit eden cihazların geliştirilmesi, akaryakıtlara katılan kimyasal işaretleyici taklitlerinin belirlenmesi ve ulusal marker takip sisteminin sürekli işletilmesidir. Cihaz ile kayıt dışı üretim ve kaçaklılıkla elde edilen akaryakıtların petrol piyasasında dağıtılmasını önlemek ve akaryakıt pazarının maksimum denetimini sağlamak suretiyle vergi gelirlerini artırmak hedeflenmiştir. Cihaz bu beklenti ve hedefleri yurt çapında tam olarak karşılamış, cihaz sayesinde ülkedeki akaryakıt kaçakçılığı önemli oranda azaltılmış ve vergi sistemine dahil edilmiş olan bu akaryakıt ile ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır. 

Proje faaliyetlerinin detayları kısaca aşağıdaki gibidir:

Gerçekleşen Faaliyetler
 • Yeni nesil marker cihazları mekanik, elektronik ve yazılım geliştirilme çalışmaları
 • Marker XP+ cihazlarının üretimi ve kalibrasyonu
 • Sahadaki XP cihazlarının XP+ ile değiştirilmesi
 • Merkezi sunucu sisteminin kurulumu
 • Interaktif uygulama geliştirme çalışmaları
Planlanan/Sürekli Faaliyetler
 • Rutin cihaz kalibrasyonları ve bakım-onarım faaliyetleri
 • Denetçi eğitimleri
 • Cihaz ve merkezi yazılımlarda güncellemeler
 • Merkezi sunucu sisteminin izlenmesi, bakım-onarım faaliyetleri
 • Cihazlara Tamper Switch konulması
 • Interaktif uygulama geliştirme çalışmaları
 • Algoritma üzerinde Ar-Ge faaliyetleri
Scroll to Top