Çözünmüş Oksijen Sensörü

Türkiye’de özellikle Atıksu Arıtma Tesislerinde (AAT) kullanılan çözünmüş oksijen sensörleri ve kontrolcüleri yurt dışından satın alınmaktadır. Yurt dışına olan bu bağımlılığın kaldırılması için yerli çözünmüş oksijen sensörü ve kontrol ünitesi geliştirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK MAM işbirliği ile atıksulardaki çözünmüş oksijen değerini ölçen çözünmüş oksijen probu geliştirilerek prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında cihazın optik, mekanik, elektronik ve algoritma tasarım ve üretimleri Biyoelektronik Sistemler Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizdeki AAT sayısının 2023 yılında 3 katına çıkması  beklenmektedir. Kimya, enerji, biyofarmasötik, gıda, içecek gibi birçok endüstri dalı ve balık çiftlikleri de diğer pazarlardır. SAİS Tebliği’nce kurulu kapasitesi 5.000 m³/gün ve üzerinde olan tesislerde izlenmesi zorunlu tutulan parametrelerden birisi de çözünmüş oksijendir. Bu anlamda nüfusun artması ve yeni tesislerin devreye girmesi ile pazar genişleyecektir.

Çözünmüş oksijen sensörü ve kontrol ünitesi sadece atık su tesisleri değil, deniz ürünleri (balık, karides, vs.) üretim çiftlikleri, göller, nehirler ve derelerin çözünmüş oksijen yönünden online takibi için de kullanılacaktır.

Hali hazırda tamamı ithal edilerek kullanılan çözünmüş oksijen sensörlerinin ülke içerisinde üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin başlaması ile birlikte ülkemize aşağıdaki faydaların kazandırılması hedeflenmektedir;

  • Ürünün tamamen yerli ve milli üretim altyapısına sahip olması
  • Gittikçe artan ve yıllık yaklaşık 20 Milyon USD tutarında olan ithalat bağımlılığının ortadan kaldırılması
  • Ürünün ihracat potansiyeli sayesinde ülke milli gelirine katkıda bulunulması
  • Ülkemize yeni bir yatırım kalemi kazandırılarak istihdama katkıda bulunulması
  • Sensör teknolojisi alanında oluşan bilgi birikimi (know-how), tecrübe ve insan kaynağı sayesinde farklı alanlarda benzer çalışmaların önayak olunması
  • Ülkemizdeki sensör teknolojilerine dayalı kısıtlı üretime yönelik olarak özel sektörün teşvik edilmesi
Scroll to Top