Biyo-Parçacık Tespit Cihazı

Biyoelektronik Sistemler Bölümü’nde çalışmalarına başlanan Biyoaerosol Algılama Sistemi projesi ile havadaki 0,5 – 10 mikron çapındaki aerosollerin optik tabanlı sistem aracılığı ile tespit edilmesi hedeflenmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanacak cihazların sadece masa üstü kullanımı ile sınırlı olmamak üzere, çeşitli insanlı ve insansız kara, hava ve deniz araçlarına (zırhlı araçlar, drone’lar, balonlar, gemiler vs.) entegre edilerek sivil ve askeri alanlarda ülkemizin hizmetine sunulması amaçlanmıştır. Geliştirilecek cihaz havadaki tehdit partiküllerinin boyutu ve miktarı belirli bir eşik değerini geçmesi ile alarm durumuna geçecektir ve tespit edilen partiküllerin biyolojik olup olmadığı bilgisi yazılıma aktarılacaktır. Biyolojik olması durumunda tehdit içeren partiküller (biyoaerosoller) bir filtre içerisine toplanarak laboratuvar testleri için saklanacaktır.

Ülkemizde KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) alanında biyolojik tehditlerin tespitine yönelik teknoloji ve ürün geliştirme çalışması yapılmamaktadır.

Türkiye’de KBRN alanında ilk kez yürütülmekte olan bu çalışmalar sayesinde; kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin laboratuvarda geliştirilmiş ve sürekli değişen yapıda tehditler olmasına karşılık olarak ülkemizde bu alandaki tespit sistemleri de milli hale getirilmiş olacaktır. Bu sayede ithal edilen bu türden cihazların “kütüphanesinde bulunmayan bir tehdidi tanımama” durumu ile oluşabilecek önemli bir güvenlik açığının da önüne geçilmiş olacaktır. Cihaz için yapılan çalışmalar aynı zamanda SSB’nin KBRN ve diğer alanlardaki ihtiyacına yönelik cihazlara altyapı oluşturmaktadır.

Bunların yanında biyoaerosollerin insan sağlığını, tarımı ve hayvancılığı etkilemesi de söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda biyolojik tehlike oluşturabilecek aerosollerin varlığını tespit ederek, medikal, gıda ve çevre ile ilgili tespit cihazlarının geliştirilmesi de yine bu proje kapsamında ele alınmaktadır. Bu sayede cihazın toplu alanlarda (havaalanları, mitingler, spor müsabakaları vs.) kullanımı ile halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehdit eden önemli bir konuda caydırıcılık sağlanmış olacaktır.
Scroll to Top