Patent

 

 • Y. Uludag, S. Barut, M. Y. Gök, V. Cansu, C. Kurtuluş, "Mobile hand-held device with reusable biosensor cartridge", Başvuru no: PCT/IB2016/053975, 01.07.2016.
 • Y. Karamavuş, H. B. Çelebi, Y. Uludağ, V. Cansu “New optical apparatus for portable diffuse reflectance spectroscopy”, Başvuru no: PCT/IB2016/050375, 26.01.2016
 • Y. Uludag, M.Ş. Sağıroğlu, A. Ersoy, A. Edis, S. Budak, A. Demiralp, H.H. Efe, “An electrochemical sensor array and apparatus”, patent başvuru no: PCT/IB2015/052479, 06.05.2015.
 • MiSens Marka Tescil no: 2015 98258
 • C. Kurtuluş, "Sarılık Ölçüm Cihaz Tasarım tescil", tasarım tescil no: 2015 01029, 13.04.2016.
 • Y. Uludag, M.Ş. Sağıroğlu, A. Ersoy, A. Edis, S. Budak, “Bir elektrokimyasal sensör dizisi ve aparatı”, patent başvuru no: PT 2014/3992, 7.04.2014.
    

Yayınlar

Biyoelektronik Grubu Google Skolar Sayfasi
 • Altintas, Z., Akgün M., Kokturk G., Uludag Y., “A fully automated microfluidic-based electrochemical sensor for real-time bacteria detection”, Biosensors and Bioelectronics, 100, 541-548, 2018. (SCI)
 • C. Tasaltın, İ. Gürol, H. Duran, Y. Uludağ, Ü. A. Sezer, Z. Taşdemir, F. Başarırl, “Chapter: Interface Engineering with Self-Assembled Monolayers in Biosensors”, Book: Hybrid Organic-Inorganic Interfaces: Towards Advanced Functional Materials, Volume 2, Wiley-VCH, 637-661, 2017.
 • Ciftci GY, Şenkuytu E., İncir SE, Eçik ET, Zorlu Y, Ölçer Z., Uludağ Y. "Characterization of paraben substituted cyclotriphosphazenes, and a DNA interaction study with a real-time electrochemical profiling based biosensor", Microchimica Acta, 1-9, 2017. (SCI)
 • Y. Uludag, “Next Generation Biosensors for Bioanalytical Measurements”, Davetli Sunum, 2nd International Gazi Pharma Symposium (GPSS), Ankara, 11-13.10.2017.
 • Z. Altintas, C. Elbuken, Y. Uludag, “A fully automated microfluidic-based electrochemical sensor for real-time pathogen detection”, Poster presentation, European Advanced Materials Congress (EAMC-2017), (Stockholm, Sweden) 22-24 August 2017.
 • Y. Uludag, “İçme suyu dezenfeksiyonunda yeni tanı ve izlem teknolojileri”, Davetli Sunum, 2nd International Water and Health Congress, Antalya, 13-17.02.2017.
 • Y. Uludag, F. Narter, E. Sağlam, G. Köktürk, MY Göktürk, M. Akgün, S. Barut, C. Kurtuluş, S. Budak "An integrated lab-on-a-chip based electrochemical biosensor for rapid and sensitive detection of cancer biomarkers", Analytical and Bioanalytical Chemistry,  408, 27, 7775–7783, 2016. (SCI)
 • Y. Uludag, "MıSens device as a new automated biosensing platform based on Real-time Electrochemical Profiling (REP)", 3rd International Congress on Biosensors, Davetli Sunum, Ankara, 5-7.10.2016.
 • H. Özer, H.I.O. Başegmez, Y. Uludağ, E. Esen, T. Muhammad, "A new biosensor platform for the detection of AFB1: Real-time electrochemical Profiling (REP) assay method", 2nd IMEKOFOODS Conference, Sözlü sunum, İtalya, 2-5.10.2016.
 • P. Akalanın, Z. Güler, F. N. Kök, A. S. saraç, Y. Uludağ, "Hızlı ve hassas bakteri tanısında iletken nanopolimer tabanlı DNA biyosensörü", XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 16-20.11.2016.
 • Y. UludağE. Esen, G. Köktürk, H. Özer, T. Muhammed, Z. Olcer, H.I. Basegmez, S. Simsek, S. Barut, M.Y. Gok, M. Akgun, Z. Altıntas, "Lab-on-a-chip based biosensor for the real-time detection of aflatoxin", Talanta, 160, 381-388, 2016 (SCI)
 • H. Guner, E. Ozgur, G. Kokturk, M. Celik, E. Esen, A.E. Topal, S. Ayas, Y Uludag, C. Elbuken, A. Dana, "A smartphone based surface plasmon resonance imaging (SPRi) platform for on-site biodetection", Sensors and Actuators B, 239, 571-577, 2016. (SCI)
 • H. Ozer, H.I. Basegmez, Y. Uludag, E. Esen, T. Muhammed, "A new biosensor platform for the detection of AFB1: Real-time Electrochemical Profiling  (REP) Assay method", Sözlü sunum, 2. IMEKOFFODS Konferansı, İtalya, 2-5 Ekim 2016.
 • G.Y. Ciftci, E. Şenkuytu, S.E. İncir, F. Yüksel, Z. Ölçer, T. Yıldırım, A. Kılıç, Y. Uludag, First paraben substituted cyclotetraphosphazene compounds and DNA interaction analysis with a new automated biosensor, Biosensors and Bioelectronics, 80, 331-338, 2016.
 • Y. Uludag, G. Koktürk, "Determination of prostate-specific antigen in serum samples using gold nanoparticle based amplification and lab-on-a-chip based amperometric detection", Microchimica Acta, 2015. (SCI)
 • Z. Ölcer, E. Esen, A. Ersoy, S. Budak, D. S. Kaya, M. Y. Gök, S. Barut, D. Üstek, Y. Uludag, "Microfluidics and nanoparticles based amperometric biosensor for the detection of cyanobacteria DNA", Biosensors and Bioelectronics, 70, 426-432, 2015. (SCI)
 • Y. Karamavuş, H. B. Çelebi, Y. Uludağ, M. Özkan, “Difüz Yansıma Spektroskopisi İçin Yeni Bir Optik Başlık Tasarımı”, SİU 2015, IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 16-19.05.2015.
 • Y. Uludag, “Critical stages of a biodetection platform development from sensor chip fabrication to assay development with a case study of Real-time Electrochemical Profiling (REP)”, II. International Biosensors Congress, Davetli Konuşmacı, İzmir, 10-12.06.2015.
 • E. Esen, Z. Olcer, M. Y. Gok, S. Barut, M. Akgun, S. Budak, C. Kurtuluş, D. S. Kaya, D. Üstek, Y. Uludag, "A new generation automated biosensor MiSens™ for pathogenic microorganism detection from contaminated water samples", International Conference on Bio-Sensing Technology, Sözlü sunum, Lisbon-Portugal, 10-13.05.2015.
 • Y Uludag, G. Köktürk, E. Esen, H. B. Çelebi, Y. Karamavuş, M.Y. Gök, S. Barut, V. Cansu, C. Kurtuluş, C. Doğan, “İçme sularında hızlı, basit ve hassas Arsenik ve Bisfenol-A Tayini için yeni bir el cihazı”, 5. Gıda Güvenliği Kongresi, Sözlü sunum, İstanbul, 7-8.05.2015.
 • Y. Uludag, G. Köktürk, E. Esen, M. Y. Gök, S. Barut, M. Akgün, S. Budak, V. Cansu, C. Kurtuluş, "Real-time Electrochemical Profiling as a new fully automated sensing platform based on microfluidics and nanotechnology", 7. Lab-On-A-Chip European Congress, Berlin-Germany, 17-18.03.2015
 • G. Koktürk, MY Gök, S. Barut, M. Akgün, V. Cansu, S. Budak, C. Kurtuluş, F. Narter, E. Sağlam, Y. Uludağ, "Development of Automated Portable Devices for the Diagnosis of Prostate Cancer" Point of Care Diagnostics, Berlin-Germany, 17-18.03.2015.
 • Uludag Y, Olcer Z, Sagıroğlu MS, “Design and Characterisation of a Thin-film Electrode Array with Shared Reference/Counter Electrodes for Electrochemical Detection”, Biosensors Bioelectronics,57, 85-90, 2014. (SCI)
 • Olcer Z, Esen E, Muhammad T, Ersoy A, Budak S, Uludag Y, Fast and sensitive detection of mycotoxins in wheat using novel electrode arrays and Real-time Electrochemical Profiling, Biosensors and Bioelectronics, 62, 163-169, 2014. (SCI)
 • G. Kokturk, Z. Olcer, F. Narter, E. Saglam, Y .Uludag, “Fast and sensitive detection G of PSA in human serum with Real-time Electrochemical Profiling and nanoparticles amplification system”, European Biotechnology Congress, 15-18.05.2014, Lecce-Italy.
 • Z. Olcer, C. Dogan, Y. Uludag, “Electrochemical Detection of Bisphenol A Using Novel Sensor Arrays“, European Biotechnology Congress, 15-18.05.2014, Lecce-Italy.
 • Y. Uludag, “Critical stages of a biodetection platform development from sensor chip fabrication to surface chemistry and assay development”, Sensing Technologies for Global Health, Military Medicine, and Environmental Monitoring IV, 5-9.05.2014, Baltimore-USA.
 • Z. Olcer, E. Esen, D. Ustek, Y. Uludag, “The next generation biosensor for toxin producing cyanobacteria detection based on novel electrode arrays, Real-time Electrochemical Profiling and nanoparticles“, Advances in Biodetection and Biosensors, 10-11.03.2014, Berlin-Germany.
 • E. Esen, Z. Olcer, T. Muhammad, A. Ersoy, S. Budak, Y. Uludag, “Fast and sensitive detection of mycotoxins with Real-time Electrochemical Profiling and nanoparticles amplification system“,6th Lab-On-A-Chip European Congress, 10-11.03.2014, Berlin-Germany.
 • Z. Olcer, C. Dogan, MS Sagiroglu, Y. Uludag, “Fast, simple and sensitive electrochemical detection of bisphenol a using novel electrode arrays” 6th International Bioengineering Congress (BEC2013), 12-15.11.2013, İzmir-Türkiye.
 • Y. Uludag, Z. Olcer, MS Sagiroglu, “The Effects of Electrode Design to The Electrochemical Biosensor Performance”, 3. International Conference on Bio-Sensing Technology, 13-15.05.2013, Lisbon-Spain.
 • Y. Uludag, “Lab-on-a-chip as rapid tests“, Novel Fluidic Techonologies and Applications with an Emphasis on Collaboration Workshop, 21.04.2014, İzmir-Türkiye.
 • E. Esen, G. Kokturk, Z. Olcer, Y. Uludag, “Real-time Electrochemical Profiling (REPTM) as a new automated biosensing platform for fast and sensitive electrochemical detection”, 1. Ulusal Biyosensör Kongresi, 24.06.2014, Tekirdağ-Türkiye.
 • Y. Uludag, “Çevre Analizleri için Nanoteknoloji Temelli Biyosensörler Ulusal Nanoteknoloji ve Çevre Çalıştayı“, 27.12.2013, Antalya-Türkiye.
 • Y. Uludag, MS Sagiroglu, G. Köktürk, E. Esin, Z. Olcer, Y. Gök, S. Barut, A. Ersoy, S. Budak, A. Demiralp, “Evde Sağlık Hizmetleri için Taşınabilir Tanı Cihazları”, 3. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, 18-22.12.2013, Antalya-Türkiye.