AR-GE

Taşınabilir ve yerinde tespite olanak tanıyan biyosensör tabanlı tanı cihazlarının çok yakın bir gelecekte tıbbi tanı, ülke güvenliği, biyoproses kontrolü, tarım ve gıda sanayi ile çevre izleme gibi pek çok alanda yapılacak ölçümlerde yaygın olarak kullanılması öngörülmektedir. Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı bünyesinde geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak sağlık alanı ile gıda ve çevre güvenliği konusunda örnek çalışmalar yapılmıştır.

 

Sağlık

Biyoelektronik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı ekibi tarafından ülkemizin sağlık alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda hastalık biyoişaretlerini ve enfeksiyon hastalıklarını hızlı ve yerinde tespit edebilecek biyosensör tabanlı tanı cihazları ve kitleri geliştirilmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma kapsamında Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul) ile işbirliği yapılarak prostat kanseri taramasında kullanılmak üzere cihaz ve kit geliştirilmektedir. Çalışmaların ilk sonuçları Antalya’da düzenlenen Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde paylaşılmıştır (2014).

Devamı

Gıda Güvenliği

Biyosensör tabanlı tanı cihazlarının kullanılabileceği alanlardan biri de gıda güvenliği testleridir. Gıda güvenliği için patojen tespiti ve toksin tespiti önem kazanmaktadır. Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı ekibi ve MAM Gıda Enstitüsü işbirliği ile mikotoksin tespiti konusunda yapılan bir çalışmada, geliştirilen biyosensör cihaz prototipi ve biyoçip kullanılarak tahıl tanelerinde bulunan mikotoksinler (DON ve aflatoxin) tespit edilmiştir.

Devamı

 

Çevre Güvenliği / Biyo-savunma
Virus, bakteri gibi biyolojik tehdit oluşturan mikroorganizmaların toprak, yüzey, hava ve sıvı örneklerinden, tespit ve teşhis edilmesinde kullanılan cihazlar ve gözlem ağı sistemine Biyolojik Ajan Tanı Sistemleri (BATS) adı verilir. Bu kapsamda ülkemiz kaynakları kullanılarak biyolojik tehditlere karşı taşınabilir/taşınamaz, uzman gerektirmeyen, güvenilir, hassas, hızlı tanı ve uyarı sistemleri kapsamında Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.
Devamı