Teknoloji

Biyosensörler, biyomoleküller arasındaki interaksiyonun uygun bir çevirici (transduser) ile elektriksel sinyale dönüştürüldüğü cihazlardır. Biyosensör tabanlı tanı cihazlarıında kullanılabilecek 3 önemli teknoloji; optik, elektrokimyasal ve piezoelektrik olarak sıralanabilir. Biyoelektronik Cihaz ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı’nda spektrometre tabanlı optik tanı cihazları ile elektrokimyasal tabanlı tanı cihazları geliştirilmektedir.

 

Elektrokimyasal Sensörler

Elektrokimyasal ölçüm metodu ile elde edilen sinyalin direk elektriksel olması ve başka bir çeviriciye (transduser) gereksinim duymaması nedeni ile hem maliyeti düşüktür hem de minyatürleştirilmesi kolaydır. Biyoelektronik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir elektrot dizini tasarlanmış ve mikro-akışkan kanala entegre edilerek yeni nesil bir biyoçip üretilmiştir. Ayrıca, testin tüm süreçlerinin sıvı akışı sırasında gerçekleşmesi ile konvansiyonel elektrokimyasal metodlardan ayrılan gerçek zamanlı elektrokimyasal profilleme (Real-time Electrochemical Profiling, (REP™) yöntemi geliştirilmiştir.
Devamı

 
Optik Sensörler
Biyoelektronik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar kapsamında insan deri yüzeyinden yapılan ölçümler ile deri altı kromoforlarının tespiti üzerinde çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalarda farklı kromoforların tespiti için özgün optik düzenekler ve algoritmalar geliştirilmektedir. Bu kapsamda ekip tarafından geliştirilen ilk cihaz yenidoğan bebek sarılığının tespitini optik yöntemle mümkün kılacak SOBE cihazıdır.

Devamı