<--AR-GE

SağlıkÜlkemiz sağlık harcamalarının çok büyük bir kısmını yurtdışından ithal edilen ekipman, cihaz ve tanı kitleri oluşturmaktadır. 2012 yılı TUİK verilerine göre sağlık alanında 230 milyon $ ihracat yapılırken, 1 milyar 940 milyon TL ithalat yapılmıştır. Bu istatistikler, sağlık alanında özellikle yüksek teknoloji gerektiren ürünler konusunda ülkemizde yerli cihaz ve tanı kiti geliştirilmesinin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Vizyon 2023 hedeflerinde ‘Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanında Yetkinleşme’ öncelikli teknoloji faaliyet konusu olarak belirtilmiştir. Ayrıca 25. BTYK (Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu)’nda ‘sağlık’ öncelikli alan olarak seçilmiş (2013) ve ardından 27. BTYK ise “Ulusal Yenilik Sistemi ve Medikal Biyoteknoloji” konu başlığı ile toplanmıştır (2014). Bu hedefler doğrultusunda TÜBİTAK tarafından Medikal Biyoteknoloji Konferansı’nda ‘Biyomedikal Ekipmanlar Yol Haritası’ ilan edilmiştir (2013).

 

 

Biyoelektronik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı ekibi tarafından ülkemizin sağlık alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda hastalık biyoişaretlerini ve enfeksiyon hastalıklarını hızlı ve yerinde tespit edebilecek biyosensör tabanlı tanı cihazları ve kitleri geliştirilmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu kapsamda Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul) ile işbirliği yapılmakta ve prostat kanseri taramasında kullanılmak üzere cihaz ve kit geliştirilmektedir. Çalışmaların ilk sonuçları Antalya’da düzenlenen Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde sunulmuştur (2014).

 

Yayınlar