<--Ürünler/Cihazlar

Elektrokimyasal Sensörler


Yeni Nesil Bir Biyoçip

Elektrokimyasal ölçüm metodu ile elde edilen sinyalin direk elektriksel olması ve başka bir çeviriciye (transduser) gereksinim duymaması hem maliyeti düşürür hem de minyatürleştirilmesini kolaylaştırır. Biyoelektronik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir elektrot dizini tasarlanmış ve mikro-akışkan kanala entegre edilerek yeni nesil bir biyoçip üretilmiştir. Çip üstü laboratuvar teknolojileri ile geliştirilen yeni tasarım biyoçipler ile kolay ve hızlı sonuçlar almak mümkün olmaktadır. Biyoçip, elektrotlar üzerinde oluşturulan yaklaşık 10 µl kapasiteli küçültülmüş kullanım alanı ile hassas elektro-kimyasal algılama özelliğine sahiptir. Biyoçip, 6 veya 8 çalışma elektrotlarının yanı sıra ortak karşı/referans elektrotları ile optimum elektrokimyasal ölçüm almaya elverişli hale getirilmiştir. Biyoçip tasarımı için patent başvurusunda bulunulmuştur. [1,2].

 

 

Yeni bir yöntem: Gerçek Zamanlı Elektrokimyasal Profilleme

Konvansiyonel elektrokimyasal biyosensörlerde kimyasallar sıra ile elektrot üzerine damlatılır, bu statik ortamda biyolojik interaksiyonlar saatlere varan uzun sürelerde gerçekleşir. Ayrıca her bir farklı kimyasalın eklenmesi, yıkanması, ölçüm alınması gibi basamaklar otomasyona elverişli değildir. Proje kapsamında tasarlanan ve üretilen mikroakışkan sisteme entegre edilmiş elektrod dizini sayesinde testin bütün aşamaları mikroakışkan kanallar içerisinde gerçekleştirilir. Bu sayede biyolojik interaksiyonlar saatler değil dakikalar içerisinde yapılarak test süresi kısaltılmıştır. Ayrıca akışkan sistemde kütle transferi problemi minimuma indirildiğinden çok kısa testlerde bile saatler süren statik sistemlerden daha yüksek sinyaller alınabilmesine olanak vermektedir. Bu sistem otomasyona elverişli olduğundan tamamen otomatik biyosensör tabanlı tanı cihazlarının geliştirilmesine de olanak tanımıştır. Yeni elektrot dizininin yanısıra, testin tüm süreçlerinin sıvı akışı sırasında gerçekleşmesi ile konvansiyonel elektrokimyasal metodlardan ayrılan bu yönteme, gerçek zamanlı elektrokimyasal profilleme (Real-time Electrochemical Profiling, REP™) ismi verilerek literatüre kazandırılmıştır [3]. Bu yeni yöntem amperometri ve enzim-bağlı immunosorbent test (ELISA) metodlarını temel almakla birlikte, yeni tasarım elektrot dizinin kullanılması, testin tamamının mikroakışkan kanallar kullanılarak gerçekleştirilmesi, nanoparçacıklar kullanılarak sinyal artışının sağlanması ve ölçümün enzim substratının akışı sırasında gerçek zamanlı olarak yapılması ile klasik yöntemlerden ayrılmaktadır

 

Image
Yayınlar
  1. Uludag Y, Sagiroglu MS, Ersoy A, Edis A, Budak S, “Bir elektrokimyasal sensör dizisi ve aparatı”, patent başvuru no: PT 2014/3992, 07.04.2014.
  2. Uludag Y, Olcer Z, Sagıroğlu MS, “Design and Characterisation of a Thin-film Electrode Array with Shared Reference/Counter Electrodes for Electrochemical Detection”, Biosensors Bioelectronics,57, 85-90, 2014. (SCI)
  3. Olcer Z, Esen E, Muhammad T, Ersoy A, Budak S, Uludag Y, “Fast and sensitive detection of mycotoxins in wheat using novel electrode arrays and Real-time Electrochemical Profiling”, Biosensors and Bioelectronics, 62, 163-169, 2014. (SCI)
  4. Uludag Y, “Lab-on-a-chip as rapid tests“, Novel Fluidic Techonologies and Applications with an Emphasis on Collaboration Workshop, Ege Üniversitesi, İzmir, 21.04.2014.
  5. Uludag Y, Olcer Z, Sagiroglu MS, “The Effects of Electrode Design to The Electrochemical Biosensor Performance”, Biosensing Technologies 2013, İspanya, 13-15.05.2013.